Skærum Lokalhistoriske Arkiv

Skærum Lokalhistoriske Arkiv

- er oprettet i 1993 af sogneforeningen, der har det administrative og økonomiske ansvar.
- har egne vedtægter godkendt af Sammenslutningen af Lokalarkiver.
- har til formål at indsamle, bevare og formidle Skærum sogns historie.

Du finder Arkivet ved
Borgernes Hus
Forhuset, 1. sal
Borgervej 9a, Skærum.

Arkivet holder åbent kl. 19- 21 på flg. dage:
September-april: onsdag i ulige uger,
Maj-august: 1. onsdag i måneden,
- samt efter aftale.

Har du post eller spørgsmål til arkivet, ting du gerne vil indlevere / udlåne, eller har du ikke mulighed for at komme i arkivets åbningstid, så kontakt arkivlederen:

Linda Rath
Slustrupvej 5
Skærum Kirkeby
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 47 30 40.
E-mail: linda.rath@skaerum.net